Witajcie! Dostaliśmy ostateczne rozliczenie z Caritasu: dzięki Wam udało się zebrać niesamowitą kwotę 357.582,75 zł. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że tyle osób chciało pomóc Kasi. Z tej kwoty na leczenie wydane zostało 40.673,27 zł. Jeśli chodzi o pozostałe środki, to:
„W związku ze śmiercią Pani Katarzyny Figura środki nie wykorzystane w kwocie 316.909,48 zł zgodnie z zawartą Umową zostają przeznaczone na leczenie innych osób wskazanych przez Caritas, których sytuacja finansowa nie zabezpiecza koniecznego leczenia, niejednokrotnie ratującego życie.
Część środków będzie również przeznaczone na rehabilitację osób, które przeszły ciężką operację (choroba nowotworowa) lub uległy wypadkowi. Rehabilitacja dla tych osób jest jedyną możliwością odzyskania sprawności pozwalającej samodzielnie funkcjonować.”
Otrzymaliśmy również informację, że podczas pogrzebu stowarzyszenie „Familia” zebrało 7.553,00 zł, które zostaną przeznaczone na „pokrycie kosztów naszej działalności statutowej, w szczególności zaś na zorganizowanie letniego wypoczynku dla Niepełnosprawnych z naszego Stowarzyszenia”.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Chciałem również podziękować za wszystkie ciepłe komentarze i słowa otuchy.

Tomek